Umke Nedir?
19 Şubat 2018

Umke Nedir?


Çağlar boyunca tolumların en önemli problenlerinden birisini tabi afetler oluşturmuş,insan aklı ve zekası da bu afetlere karşı tedbirler geliştirilmiştir.
Günümüzde toprak kaymaları ,yaygınlaştırılan bitki örtüsü ve inşa edilen setlerle;sel felaketleri,barajlar ve kanallarla;yangınlar,önleyici tedbirlerin yanında söndürme donanımı ve ekipleriyle engellemeye çalışılmakta;depremlere karşı ise özel yapılaşma yöntemleri denenmekte ve uygulanmaktadır.
Ülkemizin coğrafik ve jelojik yapısına bakıldığında afetlere maruz kalma potansiyeli oldukça yüksektir.Son yüzyılda yaşanan afetler 50 milyon insanımızı etkilemiş 100.000'nin üzerinde can kaybı oluşmuş,250.000 kişi sakatlanmış,bir milyon bina çökmüş, 5 milyon insan evsiz kalmıştır.
Nüfusumuzun%95’i,
Barajlarımızın %92’si,
Sanayimizin %92’si,
Topraklarımızın %91’i deprem kuşağında bulunmaktadır.

Gerçekler böyle iken sorulması gereken neden geç kalındığı olmalıdır.Afetlerden en az zarar görmenin temel koşulu ne kadar hazır olduğunuzdur.Hazırlık aşamalarından biriside müdahale ekiplerinin hazır halde tutulması olacaktır .
Bu amaçla Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi kapsamında 2004 yılında ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİBİ (UMKE) kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.
Kurulan ve yaygınlaştırılarak devam eden Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) afet bölgesinde görev yapabilecek özellikte, yeterli tıbbi donanıma ve müdahale becerisine sahip sağlık personelinden oluşmaktadır.Amaç afete maruz kalmış kişilere doğru ve çabuk müdahale etmek,ölü ve yaralı sayısını kabul edilebilir rakamlara indirgemektir.
Depremlerdeki ölümlerin % 80’inin ilk saatler içinde olduğu düşünüldüğünde doğru ekip,doğru müdahale önem kazanmakta olup bu işi eğitim almış, donanımlı UMKE timleri gerçekleştirecektir.
Bugün 81 ilde UMKE örgütlenmesi yapılmış olup timler oluşturulmuş 2013 yılı itibari ile 6000 UMKE gönüllüsü bulunmaktadır.Her yıl seçilen bir ilimizde yıllık UMKE tatbikatları düzenlenerek oluşum sürekli canlı tutulmaya çalışılmaktadır.


İlimizde UMKE 2004 yılında kuruldu.UMKE  ilk olarak 11 ilde bölge ili olarak kuruldu ilimide bu 11 ilden biri olarak kuruldu .İlimiz koordinasyonuna bağlı  düzce bolu Zonguldak Karabük ve Bartın ilerlide ilimizin koordinasyonuna bağlandı.İlimizde yapılan ilk UMKE  eğitiminden sonra koordinasyonuna bağlı illerde Sakarya  UMKE tarafından bu illerde temel UMKE eğitimleri yapılmıştır.
Sakarya UMKE ilk olarak 2005 yılında  Pakistan  Muzafferabad depreminde görev almış,sırasıyla Sudan ve Somalide kurulan sahra hastanelerindede  görev almıştır.Ülkemizde de 2011 yılında meydana gelen Simav ve Van depremlerindede aktif görev almıştır.İlimiz  bünyesindede  mekecede yaralanarak mahsur kalan bir dağcıyı Sakarya Dağcılar topluluğunla birlikte arama kurtarma faliyetinde bulunmuş en son olarakta Kocaali küplük köyünde kardan mahsur kalan bir hastayı kurtarma operasyonunda görev almıştır.