Tarihçe

              

  Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İlk olarak Sağlık Merkezi olarak açılmış ve 1984 yılında onarılarak Gebze Devlet Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.1993 yılında mevcut binanın temeli atılmış olup 2007 yılında inşaatı tamamlanarak hizmete başlamıştır. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22.10.2008 Tarihli yazısı ile ismi Darıca Farabi Devlet Hastanesi olarak değiştirilmiştir.

             
Hastanemiz 9 kat 16 bloktan oluşmakta olup 10 bin m2kurulum alanına ve toplam 51 bin m2 kapalı, 96 bin m2 toplam alana ve 13 bin m2 otopark alanına sahiptir. Hastanemizde ayrıca 270 kişi kapasiteli ve donanımlı konferans salonu mevcuttur.

               Hastanemizde 106 poliklinik odası mevcuttur. Hastanemiz Ekim  2021 itibariyle 106 Klinisyen Uzman Doktor ile poliklinik hizmeti vermektedir. Hastanemiz 400 yatak ile hizmet verilmektedir. 43 tek kişilik, 148 çift kişilik, 1 tanede 4 kişilik olmak üzere toplam 192 hasta odası bulunmaktadır. %88,7 nitelikli (WC ve banyo’lu), %11,3 niteliksiz yatak olarak hizmet vermektedir.

              Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi; “663 sayılı Sağlı Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”  hükümlerine göre Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak faaliyet göstermesi ile birlikte eğitim yetkisi verilmesi 08/05/2018 ve 1278 sayılı Bakanlık onayı ile resmi olarak da uygun görülmüştür.  3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 9 uncu maddesi ve 04/03/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar İle Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 23.07.2020 tarih ve 121585372 sayılı yazısı gereği  " Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında " Birlikte Kullanım Protokolü" imzalanmıştır. 

           
      Hastanemiz yönetimi, gerek hastane çalışanlarının eğitimini, gerekse hasta ve hasta yakınlarının eğitimlerini sağlık hizmetinin önemli bir parçası olarak görmekte, bu amaçla eğitim çalışmalarına büyük özen göstermektedir. Sürekli artan bilgi ve deneyimini, yenilediği teknolojik alt yapısı ile modern bir geleceğe taşıyan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlıklı bir toplum için üzerine düşeni yapmaya her zaman devam edecektir.