Hedefimiz

İleri bilgi ve teknolojinin yeterli düzeyde ve konforlu bir ortamda sunulduğu, hasta odaklı bir hastane hizmeti ile örnek bir model oluşturan, bölgesel düzeyde tanınan ve tercih edilen, hasta ve çalışan memnuniyetinin en üst düzeye ulaştığı tıbbi bakım hizmetleri ile konforlu otelcilik hizmetlerinin birbirini tamamlayacak şekilde sunulduğu bir sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir