Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Tanıtımı
18 Ocak 2024Tıbbi Sosyal Hizmet

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

Sosyal Hizmet Uzmanı

Hastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir.

Hastane Sosyal Hizmet Birimi

Tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü birimdir.

Sosyal Hizmet Birimi Müracaatçı Grubu


v  Kimsesiz, Terk ve Bakıma Muhtaç Hastalar

v  Engelli Hastalar

v  Yoksul Hastalar

v  Kimliksiz Hastalar

v  Sağlık Güvencesiz Hastalar

v  İkametine Nakli Konusunda Sıkıntı Yaşayan Hastalar

v  Tedaviye Uyum Sağlayamayan Hastalar

v  Ailesine Ulaşılamayan Hastalar

v  Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar

v  İhmal ve İstismara Uğramış Çocuk Hastalar

v  Mülteci ve Sığınmacı Hastalar

v  Ruh Sağlığı Bozulmuş Hastalar

v  Kronik Hastalar

v  Evde Bakıma İhtiyacı Olan Hastalar

v  Alkol ve Madde Bağımlısı Hastalar


Tıbbi Sosyal Hizmet Müdahaleleri


v  Kimsesiz, Terk Edilmiş ve Bakıma Muhtaç Hastaların Koruma Altına Alınması ve Bir Kuruma  Yerleştirilmesi.

v  Engelli Haklarının Anlatılması ve Tedaviden Etkin Yararlanması Konusunda Yardımcı Olunması.

v  Ekonomik Yoksunluk İçinde Olan ve Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalar İçin İlgili Kurumlar İle Bağlantı Kurulması ve Yardım Sağlanması.

v  Hasta  Nakli Konusunda Organizasyon.

v  Hastaların Tedaviye Uyum Sürecinde Destek Olunması Psiko-Sosyal Çalışma.

v  Şiddet, İhmal ve İstismar Mağduru Hastalar İçin İlgili Kurumlar İle Bağlantı Kurulması ve Gerekli Yasal Bildirimlerin Yapılması.

v  Hastalara Sosyal Endikasyonu İle İlgili Kurum Dışı Hizmetler Hakkında Bilgi Verilmesi ve Yönlendirilmesi.

HASTANEMİZ TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİNDE GÖREVLİ SOSYAL HİZMET UZMANLARI;

Ezgi YAZICI, Yakup YAŞAR,  Mahmut KIRMIZIGÜL, Nurten GÖL

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi 1.Kat D koridoru Çocuk Cerrahi Poliklinik Yanı Dahili:1793