Süreklilik

Tıbbi hizmetlerin disiplinler arası ve tedavinin tamamlanması sonrası devamlılığının sağlandığı hizmet sunmak.