Değerlerimiz

Hasta Odaklılık

Sunulan tüm hizmetlerde, istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alarak hastanın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinde aktif katılımının sağlandığı hizmet üretmek.

21 Şubat 2018