İleri Tetkik ve Görüntüleme Hizmetleri
09 Mayıs 2023

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
BİYOKİMYA
EEG ( Elektroensefalografi )
EKG ( Elektrokardiyografi )
EFOR
ENDOSKOPİ
KOLONOSKOPİ
KEMİK DANSİTOMETRİ
MAMOGRAFİ
MR ( Manyetik Rezonans )
MİKROBİYOLOJİ
ODİOMETRİ
PATOLOJİ
RÖNTGEN
SFT ( Solunum Fonksiyon Testi )
ULTRASONOGRAFİ
RENKLİ DOPPLER
ÜROFLOWMETRİ