T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari Birimlerimiz

Güncelleme Tarihi: 05/06/2020

Kalite Yönetim Birimi

 

Disiplin Birimi

 

Gelir Tahakkuk

 

Gider Tahakkuk

 

Bilgi İşlem

 

Teknik Servis

 

Evrak Kayıt

 

Maaş Mutemetliği

 

Sağlık Kurulu

 

Hasta İletişim Birimi

 

Sosyal Hizmet Birimi

 

Satın Alma Birimi İhale

 

Personel Şube

 

Adli Vaka

 

TİG Birimi

 

İstatistik

 

Enfeksiyon Kontrol Birimi

 

Eğitim Birimi

 

Organ Bağış Birimi

 

Hasta-Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Satın Alma Doğrudan Temin Birimi

 

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

 

Sivil Savunma Birimi