Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi

                                                                                                                  
Op.Dr.Hasan ÖZDEMİR

Mezun Olduğu Okul: İstanbul Üniversitesi

                                                                                              


Göğüs Cerrahisi Nedir?


    Göğüs Cerrahisi, Göğüs hastalıklarının erken tanısı ve cerrahi yaklaşımlarını içerir.Bunlar Göğüs duvarı, akciğer zarlarını(plevra), akciğerler, nefes borusu ve bronşlar,diafragma ve yemek borusu (özefagus) hastalıklarını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Göğüs cerrahisi; pulmoner ve özefageal fizyoloji, tanısal görüntüleme(Akciğer grafileri,Bilgisayarlı tomografi, MRIKemik sintigrafisi...),

  Organ fonksiyon testleri(Akciğer solunum fonksiyon testleri...),semiinvazif ve invazif girişimler(Video assisted bronchoscopic surgery= VATSRijit ve Fleksibl Bronkoskopi... ), ameliyat öncesi (preoperatif) değerlendirme, ameliyat sonrası (postoperatif) bakım, yoğun bakım, travmacerrahi onkoloji ve akciğer nakli (transplantasyon) hakkındaki bilgileri gerektirir.

   Göğüs Cerrahları, insan organ sistemlerinin cerrahi komplikasyonlarına yaklaşım konusunda özellikle tecrübelidirler. Ayrıca İç Hastalıkları, Pediatri, Gastroenteroloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi,Travmatoloji ve Transplantasyon gibi pulmoner, plevral, özofagealmediastinalgöğüs duvarı ve nefes borusu problemleri ile ilgilenen diğer bölümlerle ilgili problemlere yaklaşım konusunda da tecrübelidirler.

   Göğüs cerrahi bölümünde Akciğer ve Göğüs kafesi içinde yer alan değişik organların gelişebileceği hastalıkların tetkik ve tedavisine yönelik olarak cerrahi hizmet sunulmaktadır.