EMG(Elektromiyografi)

EMG(Elektromiyografi)


Tanım


Elektromyografi kaslar ve kasları kontrol eden sinir hücrelerinin (motor nöronlar) sağlığını değerlendirmek için yapılan bir tanı yöntemidir.Motor nöronlar kasların kasılmasına neden olan elektrik sinyalleri gönderir. Kaslar aktif olduğunda, elektrik akımı üretirler. Bu, mevcut kas aktivitesinin seviyesi genellikle orantılıdır. EMG tetkiki esnasında kas içine deri yoluyla çok ince iğne elektrotlar takılır.İskelet kasları, genellikle büyük olduğu için, çok sayıda iğne elektrodun çeşitli konumlarda yerleştirilmesi gerekebilir.Elektrotlar yerleştirildikten sonra hastadan örneğin bacağını bükmesi veya herhangi bir hareket yapması istenir. İğne elektrot kasların yaydığı elektriksel aktiviteyi kaydeder.Bu elektriksel aktivite bir monitörde görünür ve bir hoparlörden duyulabilir. Monitörde görülen elektriksel aktivite sinirler tarafından uyarılan kasların yanıt yeteneği hakkında bilgi verir.Sonuçlar bir uzman tarafından değerlendirilip anlam kazanır.

 
Elektromiyogram (EMG) ile dinlenme ve kasların kasılması sırasındaki elektriksel aktivite ölçülür.Sinirler tarafından gönderilen elektrik sinyalleri ile vücutta kas kontrolü yapılmaktadır. Bu dürtülerle kaslarda belirli şekillerde tepkiler oluşur.Eğer kişide sinir ve kas problemleri varsa kaslar anormal şekillerde tepki verir. Örneğin bacak ağrılarınız veya uyuşmanız varsa, sinirlerle olan ilgisini bulabilmek için bu testler gerekebilir.Bu testler spinal sinirlerin,kol ve bacaklardaki sinirlerin ne kadar iyi çalıştığını kontrol eder.


Genellikle EMG ile birlikte sinir iletim hızı testi de yapılır.Sinir iletim çalışmaları sinirlerin ne kadar iyi ve ne kadar hızlı elektrik sinyalleri gönderebildiğini ölçer.Sinir iletim çalışmalarında iki veya daha fazla nokta arasındaki sinyallerin hızını ve gücünü ölçebilmek için cilt yüzeyine yapıştırılan elektrotlar kullanılır. İlk elektrotla sinir çok hafif bir elektriksel dürtü ile uyarılır ve diğer elektrotlar, ilk elektrottan gelen elektriksel aktiviteyi tespit eder ve kaydeder. Uyarının elektrotlar arasında seyahati için geçen zaman sinir iletim hızını hesaplamak için kullanılır. Iletim hızındaki bir azalma sinir hastalığını gösterir. Sinir (örneğin, nöropati gibi) ya da kas bozuklukları (örneğin, karpal tünel sendromu gibi) sinir hasarından etkilenmeleri tespit etmek için kullanılabilir.

 

Hangi durumlarda yapılır?

 

 

Sinir veya kas bozukluklarına bağlı olabileceği düşünülen belirtiler mevcut ise doktorunuz sizden EMG yaptırmanızı isteyebilir. Bu belirtiler:

• Karıncalanma 
• Uyuşukluk 
• Kas zayıflığı 
• Kas ağrısı veya kramp 
• Bazı tiplerdeki kol ve bacak ağrıları 

EMG aşağıdaki grup hastalıkların tanısında veya ekarte edilmesinde tek başına veya tanıya yardımcı olarak başka tetkiklerin yapılması için yön gösterici olarak sıklıkla gerekir: 
• Polimiyozit veya Musküler Distrofi gibi bazı kas hastalıkları 
• Myastenia Gravis gibi sinir-kas kavşağını etkileyen hastalıklar 
• Karpal tünel sendromu veya periferik nöropati gibi periferik sinir bozuklukları 
• Amiyotrofik lateral skleroz ya da çocuk felci gibi beyin ya da spinal kord içindeki motor nöronları etkileyen hastalıkları, 
• Disk hernilerindeki gibi sinir kökünü etkileyen bozukluklar, 
EMG, periferik(çevresel) sinir ve kas hastalıklarının tanısında yardımcıdır, beyin hastalıklarında tanı değeri yoktur.

Anormal sonuçlara yol açan bozukluklar veya durumlar arasında şunlar yer alır: 
• Alkollü nöropati 
• Amyotrofik lateral skleroz (ALS) 
• Aksiller sinir disfonksiyonu 
• Becker müsküler distrofi 
• Brakiyal pleksopati 
• Karpal tünel sendromu 
• Kübital tünel sendromu 
• Servikal spondiloz 
• Peroneal sinir bozukluğu 
• Denervasyon (a kasın azaltılmış sinir stimülasyonu) 
• Dermatomiyozit 
• Distal median sinir bozukluğu 
• Duchenne müsküler distrofi 
• Fasioskapulohumeral müsküler distrofi (Landouzy-Dejerine) 
• Ailesel periyodik paralizi 
• Femoral sinir bozukluğu 
• Friedreich ataksi 
• Guillain-Barre sendromu 
• Lambert-Eaton sendromu 
• Mononöritis multipleks 
• Mononöropati 
• Miyopati (bozukluklar da dahil olmak üzere, bir dizi neden olduğu kas dejenerasyonu müsküler distrofi ) 
• Myastenia gravis 
• Periferik nöropati 
• Polimiyozit 
• Radial sinir bozukluğu 
• Siyatik sinir disfonksiyonu 
• Sensorimotor polinöropati 
• Shy-Drager sendromu 
• TPP 
• Tibial sinir bozukluğu 

Bu listeye tüm hastalıklar dahil değildir.

 

 

Riskler


EMG düşük riskli bir işlemdir, ve komplikasyonlar nadirdir. İğne elektrotun takıldığı bölgede minimal bir kanama riski, enfeksiyon (tek kullanımlık iğneler kullanıldığı için enfeksiyon riski hemen hemen yok gibidir) ve yine minimal bir sinir hasarı riski vardır.

Yine göğüs duvarındaki kasların incelenmesi esnasında uygulanan iğne elektrotların takılması esnasında çok zayıf ta olsa pnömotoraks oluma riski vardır. 
 

 

Nasıl yapılır?

Elektromiyogram (EMG) sırasında, testin yapılacağı alanlar üzerinde cilt temizlenir. Bir ucu tellerle ana cihaza bağlı olan çok ince iğne elektrotlar inceleme yapılacak olan kasın içine sokulur.(bu iğnelerle hiçbir ilaç enjekte edilmez). EMG incelemesi mutlaka bir hekim tarafından uygulanır. İlk önce istirahat halinde iken kas elektrik aktivesi kaydedilir. Daha sonra küçük bir miktar hareket ettirilir, yavaş yavaş ve sürekli olarak kasın sıkılması istenir. Bu elektriksel aktivite de kaydedilir. Tetkikin yapılacağı bölgelere göre elektrotun yeri değiştirilebilir.

 

EMG 30-60 dakika kadar sürebilir. Test bitiminde iğneler çıkarılır ve takıldığı yerlerde cilt temizliği yapılır.

 

Sinir iletim çalışmalarında ise cilde yapıştırılan ya da parmak etrafına yerleştirilen elektrotlar kullanılır. Sinir iletim çalışmalarında teknisyen yardımcı olabilir. Minik bir elektriksel dürtü veren elektrot sinir üzerine doğrudan yerleştirilir, kayıt yapacak elektrot ise bu sinir tarafından kontrol edilen kaslar üzerine yerleştirilir. Sinir üzerindeki elektrota minik elektriksel uyarılar verilir ve bu uyarıya kasın cevap vermesi için geçen süre kaydedilir. Yanıtın hızı sinir iletim hızı olarak adlandırılır. Test bitiminde elektrotlar çıkarılır. Test 15 dakika ile 1 saat arasında sürebilir.

 

EMG ve Sinir iletim çalışmaları birlikte yapılacaksa önce sinir ileti çalışmaları yapılır.

 

 

Test esnasında ne hissedilir?

 

Elektromiyogram (EMG) esnasında kullanılan iğne elektrotların kas içine sokulması esnasında hızlı, keskin bir acı hissedilebilir. Ancak bu ağrı dayanılamayacak bir ağrı değildir ve çoğu kişi zorlanmadan testi bitirebilir. Testten sonraki 1-2 saat içerisinde kaslarda hafif bir ağrı ve karıncalanma olabilir. Ağrı kötüleşir veya iğnenin batırıldığı yerlerde şişlik, hassasiyet veya akıntı olursa doktorunuz aramanız gereklidir.

Sinir ileti çalışmalarında ise elektrik uyarısı verildiği zaman ani bir yanma,ağrı, karıncalanma ve kas seğirmesi hissedilebilir. Ancak bu esnada çok düşük voltajlı bir elektrik akımı kullanıldığı unutulmamalıdır.
 

Nasıl Hazırlanılır ?

 

Test için özel bir hazırlık genellikle gerekli değildir. Eğer kalp pili veya diğer herhangi bir elektrikli tıbbi cihazınız varsa, kan inceltici ilaçlar kullanıyorsanız, hemofili veya başka bir pıhtılaşma bozukluğunuz varsa mutlaka doktorunuza söylemelisiniz. Kullandığınız ilaçları doktorunuza iletmelisiniz. Özellikle sinir sistemini etkileyen ilaçlar kullanıyorsanız EMG sonuçları değişebilir. bu sebeple bu ilaçları doktorunuzun önerisi ile testten 3 ila 6 gün önce kesmeniz gerekebilir.

 

Tetkikten önce cilt yağlarını arındırmak için banyo veya duş yapabilirsiniz. Ancak herhangi bir krem veya losyon kullanmayınız. Çok soğuk bir ortamdan geldiyseniz bir süre sıcak bir odada bekleyiniz.