Efor ve Ekokardiyografi

Efor ve Ekokardiyografi


Efor Testi Nedir?

Efor testi (stres testi), egzersizin kalp üze­rindeki etkilerini test etmek amacıyla uygu­lanan genel tarama testlerinden bir tanesi­dir. Bu test kalbin genel sağlığı hakkında bilgiler vermektedir. Test sırasında, hasta treadmilde (yürüme bandı) yürürken veya koşarken veya durağan haldeki bisikletin pedallarını çevirirken kalbinin elektriksel aktivitesi (elektrokardiyografi – EKG) kayde­dilmekte ve bilgisayarda analizi yapılmakta­dır. Bu test vücudun artan oksijen ihtiyacı­na karşı kalbin verdiği reaksiyonu ölçmek­tedir. Normal istirahat halinde iken çekilen EKG’de görülmeyen bozukluklar bu test sayesinde ortaya çıkarılabilmektedir.

Efor Testine Hazırlık: Hastanın test öncesi en az 3 saat öncesinden hiçbir şey yememesi veya içmemesi gerekmektedir. Özellikle belirtil­mediği takdirde (hangi ilaçları test öncesi almaması gerektiği hastaya verilecek liste­de yazmaktadır) hasta ilaçlarını almalıdır. Hastalar egzersize olanak sağlayacak ayak­kabı ve elbiseler giymelidirler. Sildenafil (viagra ve benzerleri) isimli ilacın testten en az 24 saat öncesinden alınmaması gerekmektedir. Stres testi kardiyoloji kliniklerinde veya doktor ofislerinde yapılabilmektedir. Test sırasında hekim genellikle bulunmaktadır. Test öncesi elektrotlar (iletici yamalar) hastanın göğsüne yerleştirilmektedir. Elektrotların yapıştırıldığı yerlerde deride hafif derecede kızarıklık ve ağrı hissi olabilmek­tedir.

 

Ekokardiyografi (Eko) Nedir?


Ekokardiyografi Nedir?

Ekokardiyografide (kısaca eko da denir) ultrasondan (ses ötesi dalgalar) yararlanılır. Ultrason dalgaları, insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir (18.000 - 20.000 titreşim/sn). Bu ses dalgaları, tüp şeklinde elle tutulan ve hastanın göğsünde gezdirilen sesi oluşturan duyarlı bir alet yardımıyla kalbe gönderilir. Ses dalgaları kalp duvarlarından, kaslarından, kapakçıklardan alete geri döner. Farklı dokular ses dalgalarını farklı şekillerde yansıtır. Böylece kalpten geri dönen ses dalgaları bilgisayar ile resme çevrilir ve bu görüntüler monitörden izlendiği gibi istenirse kağıda da bastırılır.

Eko, kalp hakkında önemli bilgiler veren, hızlı ve zararı olmayan bir testtir.

Eko ile;

    Kalp kapak hastalıkları,
    Kalp boşluklarının çapları, büyük olup olmadığı,
    Kalp duvarlarının hareketleri, hareket bozukluğu olup olmadığı (kalp damar hastalıklarında ilgili damarın kanlandırdığı yerlerde duvar hareket bozuklukları oluşabilir),
    Kalp içi basınçlar,
    Kalp içi boşluklarda pıhtı (trombüs) araştırılması,
    Kalbin kasılma sırasında bir defada attığı kan miktarı ve yüzdesi (İnsan kalbi kanla dolduktan sonra, kasılma ile içindeki kanın belli bir yüzdesini atar. Her kalp atışında kalbin damarlara attığı kan yüzdesine "ejeksiyon fraksiyonu" denir. Normali % 55-70 civarındadır. Yani kalp bir defada kendine gelen kanın %55-70'ini fırlatabilmektedir.),araştırılabilir. Kısaca kalp romatizması, kapak hastalıkları, kalp yetersizliği, kalp krizi, doğumsal kalp hastalıkları gibi bir çok konuda eko ile değerli bilgiler alınır.

Ekonun avantajları:

    Özellikle kalbin kapak ve duvar hareketleri hakkında önemli bilgiler verir,
    Bir çok yerde vardır,
    Boya, radyoaktif madde, iğne kullanılmaz,
    Ağrısızdır ve hasta için zararlı değildir.
    Eko'nun dezavantajları ise; Testi yapan kişinin yeteneği, test sonuçlarının doğruluk derecesini etkiler. Bazı kişilerde eko görüntüleri kişinin yapısından dolayı iyi olmaz (kişi ekojenik değildir) ve yeterli görüntü elde edilemeyebilir. Kalbin bazı kısımları çok iyi görünmeyebilir.

    Ayrıca ilaçla yapılan Stres EKO ile koroner kalp damarları hakkında, kalp kasının canlılığı hakkında da bilgi edinilebilir. Renkli Doppler ekokardiyografi ile kalp içi boşluklarının basınçları, kapak yetmezliklerinin (kaçaklarının) dereceleri, hakkında bilgi elde edilir.

    Bazı durumlarda transözofageal (yemek borusu yolu ile) eko ile (TEE olarak kısaltılır) daha detaylı bilgi edinmek gerekebilir. Bu tetkikte boğaz uyuşturularak serçe parmağı kalınlığında bir hortum yemek borusuna sokularak kalp arka taraftan ve daha yakından detaylı olarak incelenir. TEE tetkiki öncesinde aç kalınmalıdır.