ESWL (TAŞ KIRMA) ÜNİTESİ

ESWL (TAŞ KIRMA) ÜNİTESİ
ESWL (Extracorporal shock wave lithotripsy), Spark-Gap teknolojisi ile çalışan su ile dolu bir çanak içindeki elektrotlar arasındaki elektriksel alışveriş sayesinde oluşan ses dalgasının etkisiyle özel bir yatak ve düzenek içinde yatan hastanın böbrek ve idrar yollarındaki taşların kırılması yöntemidir.

Günümüzde aktif tedavi gerektiren taşların yaklaşık % 85’i ESWL ile tedavi edilir. Kliniklerde ilk kez 1980 yılında uygulanmaya başlanmıştır ve üriner sistem taşlarının tedavisini dramatik olarak değiştirmiştir. ESWL öncesinde idrar yolunda tıkanma yaratan ve düşmeyen taşlar açık ameliyat gerektirirken günümüzde ESWL ile taşlar küçük parçalara ayrılmakta ve idrar yolundan atılmaktadır. ESWL girişimsel olmadığı gibi anestezi gerektirmeyen ve kişinin günlük yaşantısını etkilemeden yapılabilen bir işlemdir.

ESWL sırasında amaç taşı 1mm. den küçük parçalara ayırarak ağrısız ve sorunsuz bir şekilde idrarla atılmasını sağlamaktır

ESWL sırasında taş cihazın ekranında görüntülenir, odaklama yapılarak şok dalgalarının ulaşması gereken yer belirlenir ve işleme başlanır. Tedavi sırasında taş kırma cihazı tarafından vücudun dışında bir şok dalgası oluşturulmakta ve hastaya temas eden özel bir su yastığı aracılığıyla vücut içine yansıtılmaktadır.

Taş kırma cihazının jeneratörünün kapalı ve küçük bir ortamda (hava veya su içerisinde) oluşturduğu ani enerji salınımı; yüksek enerji dalgalarına (şok dalgası) neden olmaktadır. Şok dalgasının su veya benzer yoğunluktaki (örn. insan vücut dokuları) dokuların içerisinde yayılımı ve ilerlemesi akustik fizik kanunlarına uygun olarak gerçekleşir.

Şok dalgasının vücut içerisinde akustik dirençleri farklı dokular arasında (yumuşak doku-taş) ilerlemesi doku sınırlarında (taşın yüzeyinde) sıkıştırma kuvvetinin doğmasına neden olur. Oluşan bu sıkıştırma kuvveti rastlanılan dokunun (idrar yolundaki taş) gerilme direncinden yüksek olması durumunda taşın ön yüzünde çatlama meydana gelir.

Şok dalgasının taşın arka yüzüne geçen kısmı geri yansıyarak taşta çatlama ve kırılmaya neden olmaktadır. Şok dalgasının içinden geçtiği diğer dokulara ciddi anlamda bir zararı bulunmamaktadır.