Röntgen

Röntgen


 

RÖNTGEN NEDİR?
Görüntüleme ünitemizde konvansiyonel röntgen cihazı kullanılmaktadır. Konvansiyonel röntgende hastayı geçen x ışınları doğrudan gümüş bromür emülsiyonu taşıyan röntgen filmi üzerine düşürülerek fotografik bir görüntü elde edilir. Bu incelemede iyonizan radyasyon kullanılır. Radyasyon, atomlardan enerji salınmasıdır. Bu salınma elektromanyetik titreşimler şeklinde olursa X ışınları oluşur. Üzerinde görüntü oluşmuş röntgen filmine radyografi veya röntgenogram denir. Radyografi ya incelenecek bölgeden doğrudan X ışını geçirerek (direkt-düz radyografi) veya incelenecek yapının içine veya çevresine; kontrast madde verdikten sonra X ışını geçirerek (kontrastlı radyografi) yapılır.


Görüntüleme ünitemizde direkt röntgenografi çekimi ve kontrastlı çekimlerden İVP (intravenöz Pyelografi) tetkiki yapılmaktadır.

RÖNTGEN İLE HANGİ ÇEKİMLER YAPILABİLİR?

Röntgen, kemik yapılar, akciğerler, göğüs, sindirim sistemi ve üriner sistemin incelenmesinde kullanılır. Düşük doz verilerek yumuşak doku incelemeleri de yapılabilir.