Psikiyatri

Psikiyatriasım bey.jpg                                                                                                                                          
Uz.Dr.M.Asım AKTAN 

 Mezun Olduğu Okul: İstanbul ÜniversitesiDoktorumuz 2008 Yılından İtibaren Kurumumuzda Görev Yapmaktadır. 


filiz.jpg
Uz.Dr.Filiz ERSÜMER  

Mezun Olduğu Okul: Uludağ Üniversitesi

Doktorumuz 2013 Yılından İtibaren Kurumumuzda Görev Yapmaktadır. 

Uz.Dr.Nilüfer SAYILGAN

Mezun Olduğu Okul: İstanbul Üniversitesi

Doktorumuz 2019 Yılından İtibaren Kurumumuzda Görev Yapmaktadır. Uz.Dr.Süleyman ÖZBEK

 Mezun Olduğu Okul: Selçuk Üniversitesi

seda hanım.jpg

Uz.Dr.Seda YILDIRIM ÖZBEK

Mezun Olduğu Okul: Erciyes Üniversitesi
                                                                                                                                                                            

PSİKİYATRİK HASTALIK NEDİR? TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

         Dünya Sağlık Örgütüne göre, sağlıklı olma hali; " yalnızca hastalık ya da sakatlık bulunmaması demek olmayıp, aynı zamanda BEDENSEL, RUHSAL ve SOSYAL yönlerden de tam bir iyilik durumudur".

         Psikiyatri bir tıp dalıdır. Başlıca ilgi  alanı beyin hastalıklarıdır.  Bu hastalıklar; biyolojik ,psikolojik veya sosyal-toplumsal nedenlerle ortaya çıkan duygu düşünce  davranışlarımızı etkileyen hastalıklardır.

            Bütün işlevler gibi insan varlığını biçimlendiren işlevler de hem bedensel hem dış koşullardan etkilenir. Psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkışında bedende ve dış ortamda oluşan değişikliklerin etki derecesi hastalıktan hastalığa değişebilir. Örneğin beyin urlarına bağlı ruhsal hastalıklarda bedensel etmenlerin etkisi en yüksek iken, yaşanılan olağan dışı yaşantılara tepki olarak ortaya çıkan ruhsal travmalarda dış etmenler belirleyicidir.

            Psikiyatrik bilgi ve uygulamalar bilimsel veriye dayalı olmak zorundadır. Son dönemde beyne ilişkin bilgi birikiminde artış olmuştur. Bu durum tedavi yöntemlerinde de eskisine göre daha hızlı değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Ancak yeni bir tedavi yönteminin ya da ilacın deneysel çalışmalardan uygulama alanına girmesi için bilimsel ve etik olarak tanımlanmış süreçlerden geçmesi, etkili olduğunun kanıtlanması ve meslek topluluğunca kabul edilmesi zorunludur.

         Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde, hastalıkların özelliklerine göre farklı yöntemler uygulanır. Doğrudan bedene uygulananlar (ilaç, elektrokonvulzif tedavi vb) olduğu gibi, insanın duygusal, düşünsel özelliklerini veya ilişkilerindeki değişkenleri hedef alan yöntemler (psikoterapi) de meslek alanımızda yer alır. . Psikoterapi yönteminde hastalarla seanslar yapılır ve kişilerin davranış bozuklularını yakından incelenir. Bunu yaparken kişinin geçmişini öğrenilir ve yeri geldiğinde aile veya grup terapisi uygulanır. Psikanalizde ise uzun süreli psikoterapi ve danışmanlık hizmeti verilir.

 

PSİKİYATRİST  İLE PSİKOLOĞUN  FARKI NEDİR?

            Psikiyatristler, psikiyatri üzerine eğitim aldıkları ve bu bölümden mezun oldukları için psikolojik hastalıkların tedavisi için reçeteli ilaç yazabilirler. Bir doktor gibi tahliller isteyebilir ve psikoterapi uygulayabilirler. Bunlara ek olarak psikiyatristler bir akıl sağlığı takımı ile beraber çalışabilir, doktorlara ve psikologlara bazı konularda danışmanlık verebilirler. Psikologların böyle bir yetkisi yoktur. Ne yazık ki ülkemizde bugün bir dermatolog bile psikolojik bir hastalığa ilaç verebiliyor ve bunun ciddi sakıncaları vardır.

 

                 PSİKİYATRİ HANGİ  HASTALIKLARLA  İLGİLENİR?

 • Depresyon,
 • Gereksiz korkular
 • Sosyalleşme bozukluğu
 • Kekemelik
 • Davranış bozukluğu
 • Uyku bozukluğu,
 • Uykusuzluk
 • Huzursuzluk
 • Tedirginlik
 • Kaygı bozukluğu(Anksiyete Bozukluğu)
 • Sosyal fobi, özgül fobi,
 • Kişilik bozuklukları,
 • Alkol, madde kullanımı, bağımlılığı,
 • Öğrenme güçlüğü,
 • Dikkat eksikliği, Hiperaktivite,
 • Panik atak,
 • Şizofreni,
 • Uyku bozukluğu(İnsominio)
 • Davranış bozukluğuna karşı gelen bozukluklar,
 • Bipolar bozukluk (İki uçlu duygu durum bozukluğu )(Mani depresyon)
 • Psikiyatrik hastalıklarda tedaviler
 • Davranış bozukluğu,Karşı gelme bozukluğu,
 • Zeka geriliği (Mental Retardasyon)